DELA

För en fri debatt

Apropå onsdagens insändare om flyktingdebatten av Stephan Toivonen.

Min förhoppning är att tidningarna på Åland tar lärdom av hur svensk media uppträtt. Där har det sedan länge lagts ett lock på när följder av invandring ska beskrivas. Medias makt är stor och den kan styra politiker och gör det. I vart fall i Sverige. Ett rafs med pennan och en politiker får rasistkortet utdelat och kan få lämna sina uppdrag.

Medias makt i Sverige är stor också när det gäller icke-politiker. Media kan trumma ut budskap medan man släcker ned kommentarsfunktioner och möjligheter till debatt.

Vill man arbeta för ett fritt samhälle är det viktigt att frågor får diskuteras öppet och de ska då avhandlas med hjälp av argument och inget annat. Här har media återigen en viktig roll att spela. Läs gärna krönikan ”Det är jag som är åsiktskorridoren” av Ann-Charlotte Marteus (googla). Hon skriver bland annat: ”Så blir det när diskussion om migration (politik) helt likställs med rasism (moral). Och när rättmätig kritik av SD:s ideologi börjar riktas även mot dem som vill tala om migrationens praktiska konsekvenser.”

Toivonens artikel hade ett par svagheter. Han kunde ha gett källa till siffrorna om antalet våldtäkter. Om Toivonen gjort en felaktig tolkning att det är en överrepresentation för invandrare vore det bra att få veta de riktiga siffrorna. Kanske kunde redaktionen begärt källa innan publicering? Hade han rätt eller fel? Beträffande bilden från Twitter på barnen i buren som skulle eldas upp levande av IS (Toivonen pratade bara om barn i bur på IS-kontrollerat område) har jag fått fram att det var en riggad bild som förhoppningsvis aldrig blir verklighet.

Jag tycker ändå att Nina Fellman gör det lätt för sig när hon säger att Toivonens slutsatser är rasistiska. Det är ett sätt att kalla Toivonen för rasist och jag själv skulle överväga att polisanmäla saken för förtal. Rasiststämplingen är den verbala världens motsvarighet till knytnäven när argumenten inom migrationsfrågorna tagit slut.

Vad Toivonen efterfrågar är en öppen debatt. Felaktiga argument får bemötas med argument, inte med den slitna antiintellektuella rasiststämpeln. ”Jag tycker inte som du därför att…” är ett betydligt bättre sätt. Redaktionen kunde också kommentera artikeln med ”Toivonen vill ha en öppen debatt om flyktingmottagandet. Rätt eller fel att ha en debatt? Skriv till oss på Nya Åland!”

Lär av det som pågått i Sverige och låt Åland få vara en region som präglas av det fria ordet. Det är mitt budskap till media på Åland.

Lars-Erik Litsfeldt

Vi publicerade artikeln för att vi vill ha en fri debatt. Det betyder inte att alla åsikter får stå oemotsagda.

Nina Fellman

Nya Åland