DELA

För barnens bästa

Svar på insändaren i Nya Åland 011013 ”Olustig vändning på skolväg”

Kära Ann-Carlotte och Jan, efter att läst er insändare i Nya Åland i tisdags där ni efterlyser ett svar från undertecknad så här kommer det:
Till först så verkar er insyn i hur en lärares arbetstider är i verkligheten var just långt från en lärares verklighet. En lärare jobbar inte 9 till 15 utan både före och mycket efter skoltiderna så dagarna blir nog mycket längre än ditt barn i bussen som du refererar till.

Skolnämnden beslutade vid sitt möte 16.04.2013 att skolskjutsarna skall skötas som det nu görs med de linjer som fick godkända anbud. I denna omgång finns denna linje med som insändaren i tisdags vill ha ett annat upplägg på. Vi från skolnämnden vill inte nu när skolan börjat gå in och ändra skjutsarna för mycket då flera föräldrar har anpassat sina arbetstider till att skicka och ta emot sitt barn från skolan(alla kan inte det men det finns de som kan). Varför vi gjorde den ändring vi gjorde på denna aktuella linje var en rekommendation från den aktuella entreprenören, ett antal föräldrar och andra ”förståsigpåare” att tidsramen kan bli svår att hålla med de tider som barnen i nu läget väntar på bussen nu i vinter (halka och vad allt annat med vinter kan innebära) så för att inte barnen skall behöva komma ut till bussen tidigare än nu så valde man denna lösning.

Bussbolaget har förtjänstfullt själva kontaktat ett åkeri för detta uppdrag, och sedan själva krediterat samma summa som det andra åkeriet ville ha betalt för att sköta transporten av dessa tre barn, alltså ett nollsummespel.
Jag vill åter upprepa det jag skrivit till er i ett tidigare mail. Skolnämndens uppdrag är ALLTID att se till barnens behov och säkerhet i första hand, efter det kommer föräldrar och kommunens ekonomi.

Avslutningsvis vill jag säga att jag tycker att det är bra med engagerade föräldrar i skolan. Det är varje förälders rättighet men också skyldighet att skapa så bra förutsättningar för sina barn som möjligt hemma, på väg till skolan och i skolan, men man måste också komma ihåg att rim och reson i sina uttalanden och vid sina kontakter med politiker, men också med skolans personal. Finns det flera föräldrar eller andra i Hammarland som har åsikter man vill vädra så är man väldigt välkommen att göra det via mail till mig, då även en skolnämnds ordförande har ett arbete att sköta dagtid. Mailadressen finns på Hammarlands kommuns hemsida.
Anders T Karlsson
Skolnämndens ordförande i Hammarland