DELA

Folkomröstning

För övrigt så anser jag att södra skärgården borde anordna åtminstone en enkät, om inte rentav en rådgivande folkomröstning i tunnel- och/eller kortruttsfrågan. Det har kommit till min kännedom att alla inte blivit hörda i kommunerna.
Dessutom är ju frågan inte några enskilda lobbyisters privategendom!

Merja Renvall
Obunden lagtingskandidat