DELA

Folkhögskolan ett demokratiskt alternativ

Som kommentar till Yvonne Sundbom-Korpis insändare i tisdagens tidning vill jag ännu tydliggöra Folkhögskolans roll i hantverksdiskussionerna.
Efter att det tagits ett beslut i lagtinget om att Folkhögskolan skall bli platsen för hantverksutbildningen har vi meddelat att vi är intresserade av att ordna utbildningen i samarbete med alla de goda krafter som Yvonne Sundbom-Korpi nämner i sin insändare i tisdagens tidning. Beslutet i lagtinget har tagits i demokratisk ordning och Folkhögskolan har inte heller försökt köra över någon i frågan. Ingen har bestämt att utbildningen skulle bara bestå av pröva på-kurser, vi har ju inte haft möjlighet att planera någonting eftersom Folkis inte hörts i frågan.
Alla har naturligtvis rätt att arbeta för sin sak, men man undrar hur demokratin fungerar när lagtingsbesluten inte verkställs.

Att syftet med att tala om Folkis i detta sammanhang skulle vara att trygga Folkhögskolans existens, som Yvonne Sundbom-Korpi skriver, är något helt nytt för mig och det påståendet kan jag verkligen dementera.
Folkhögskolan har sina elever och fungerar bra vilket beslut det än tas i hantverksfrågan.

Vi har inte heller något intresse av att sabotera utbildningen utan önskar lycka till med det fortsatta arbetet.
Leena Lindqvist
direktionsordförande
Folkhögskolan