DELA

Folkhögskolan arbetar föredömligt mot droger

Med anledning av den uppkomna debatten angående utbrett drogmissbruk på Ålands folkhögskola har undertecknade underrättat oss om studerandesituationen vid skolan bl.a. genom de kontakter till skolan och studerandevården som vi tagit.
Att det under åren förkommit problem relaterade till drogmissbruk är ingenting som skolans ledning sticker under stol med. Man har varit mycket medveten om problemet och aktivt jobbat med insatser för att droger inte ska förkomma inom skolan och dess verksamhet.
En skolvärdinna finns på plats alla vardagar mellan kl. 16-24 och minderåriga elever tillåts inte vistas i internatet och på skolans område under helger och lovdagar. På internatet finns idag 12 elever varav 6 är under 18 år. Under åren har överträdelser mot skolans förbud mot alkohol förekommit, men detta har alltid lett till att överträdelserna beivrats av skolans ledning.
Från skolans sida upplever man att man under detta läsår haft det lugnt. Studerandehälsan kan också intyga att de upplever att det med rätt stor säkerhet kan säga att det inte förekommer missbruk av narkotika bland eleverna vid folkhögskolan.

Utgående från ledningens beskrivning av läget vid Ålands folkhögskola kan vi konstatera att skolan på ett föredömligt sätt arbetar med att motverka all förekomst av droger i skolan.
Vi har alla anledning att uttrycka vårt fulla stöd i det aktiva drogförebyggande arbetet. Vi känner även till att studerandehälsan har en klar aktuell bild av situationen vid skolan. Det finns ingenting av det som framkommit till vår kännedom som tyder på att Ålands folkhögskola idag skulle ha den typen av stora problem som framskymtat i debatten.
Vi kan tryggt rekommendera skolans utbildningsprogram och boendeformer för intresserade.
Samtidigt vill vi passa på att önska Er alla en riktigt God Jul!
Johan Ehn,
Utbildnings- och kulturminister
Rainer Juslin,
Avdelningschef,
Utbildnings- och kulturavdelningen