DELA

Folkhögskolan är inget knarknäste

Angående debatten om Folkhögskolan vill jag klargöra några saker som inte framkommit tydlight hittills, dels på grund av min egen otydlighet i mitt anförande, dels pga en aningen vinklad rapportering av detsamma.
I finansutskottets betänkade om budgeten 2012 fanns en skrivning om Folkhögskolans framtid. Därav nämndes just folkhögskolan i debatten denna gång.
Cannabisanvändning och alkoholkonsumtion bland minderåriga är ett problem som samtliga skolor på gymnasialstadiet har sin beskärda del av. Många av dessa skolor har fått utstå kritik och granskning i media, denna gång var det Folkhögskolan som hamnade i fokus.Inte heller där har man sluppit undan, men som nämndes i replikeringen av minister Ehns anförande, så är även min uppfattning att innevarande läsår är ett lugnt sådant.

Att man är säker på att man inte har problem från skolans håll, får stå för dem. Jag har en annan åsikt. Detta betyder inte att alla elever på Folkhögskolan är knarkare, vilket jag heller aldrig påstått i debatten. Tvärtom.
De senaste åren har jag i många föreläsningar och debatter framhållit vikten av att minnas att de flesta ungdomar är som helt vanligt folk, fast lite yngre. De allra flesta låter bli att både röka, dricka och knarka. I mitt tycke är redan ett fall ett problem, och även om detta läsår är lugnt, såg det inte ut så för tre år sen.DÅ nämnde jag detta i olika sammanhang, utan detta genomslag.
Men då var jag bara en vanlig ungdomsarbetare. Som jag nämnde i anförandet så syftade jag på de senaste åren, inte bara innevarande.
Rektor Maria Säll-Öfverström undrar varför jag inte tagit kontakt med skolan med denna information, och det har jag förklarat i ett mail till henne. Det är en viktig del i Ffn’s verksamhet att man kan känna sig trygg i att det man säger sägs i förtroende.
Det handlar alltså om anhöriga som vi har kontakt med, och i såna fall där familjen är involverad anser jag att det är deras beslut att kontakta, eller inte kontakta skolan. I fall där familjen är ovetande, tar vi om möjligt kontakt med dem, och om vi anser det vara ett barnskyddsärende, anmäler vi. Detta har hänt en gång under min tid i föreningen.

Några saker vill jag särskilt poängtera, som inte framkommit tydligt nog. Dels nämnde jag i debatten att jag vet att man jobbar med detta i skolan, och att min uppfattning är att det är lugnare i år. Dels vill jag framhålla att under nuvarande elevhemsövervakares ledning har skett en markant förändring och kritiken är inte riktad mot henne personligen.
Kontentan av mitt anförande är alltså inte att Folkhögskolan är ett knarknäste, utan att detta är EN av de frågor man måste jobba med när man ser över skolans struktur och framtid. Skolan har en viktig roll att fylla när det gäller de elever som har behov av att läsa upp sina betyg, men det ligger även i skolans intresse att höja statusen på skolan och förbättra densamma, och då är detta ett av områdena man måste beakta.
Slutligen vill jag säga att jag har stort förtroende för nyblivna minsiter Ehn, som jag är övertygad om kommer att engagera sig i dessa frågor och verkligen ge Folkhögskolan möjligheter att utveckla sin verksamhet.
Cita Nylund, Ob

Se även insändare på sidan 22 och ledaren, sid 23!