DELA

Folkhälsopolitik ska bedrivas utan tobaksindustrins påverkan

Cigarettrökningen minskar i stora delar av västvärlden, så även i Finland och på Åland. Den allmänna kunskapen om cigaretters skadliga effekter på hälsan ökar samtidigt som tobakslagstiftningen på flera håll blir strängare. Detta medför så klart att tobaksindustrin förlorar intäkter. Intäkter som de försöker vinna tillbaka genom att hitta på nya produkter, gärna något som de kan marknadsföra som hälsosammare än traditionella cigaretter.

En av de nyaste produkterna som marknadsförs är så kallade upphettade tobaksprodukter, även kallat heated tobacco products. I dessa värms tobaken upp, istället för att förbrännas som i traditionella cigaretter. Den uppvärmda tobaken bildar en nikotinhaltig aerosol som användaren andas in. Tekniken har sitt ursprung från Japan och utvecklades under 1980-talet. Dagens produkter som saluförs av de stora tobaksbolagen kallas även heat-not-burn.

 

Att jämföra någon annan tobaks- eller nikotinprodukt med cigaretter medför ofta att den andra produkten framstår som bättre, eftersom få saker är så skadliga som cigaretter. Det innebär dock inte att de på något vis är ofarliga. Faktum är att dessa ”nya” produkter självklart också innehåller nikotin som är direkt skadligt för hälsan och ger upphov till permanenta skador på hjärnan och ökar risken för andra sjukdomar oavsett om tobaken förbränns eller inte. Dylika nya produkter är samtidigt en inkörsport till nikotinberoende riktat mot unga i och med att produkterna ofta marknadsförs genom influencers vilket påverkar ungdomarna att vilja testa, vilket mer än fördubblar risken att samma ungdomar senare kommer att röka vanliga cigaretter.

 

De flesta som vill sluta med sin tobaksanvändning önskar sluta helt och hållet, vilket Philip Morris totalt verkar missa i och med att de marknadsför sina produkter som ett sätt att sluta röka, det vill säga sluta röka genom att börja använda deras andra nikotinprodukter istället. Personer som vill sluta röka behöver stöd och effektiva beprövade nikotinläkemedel istället för nikotinsubstitut som enbart stärker beroendet. Hela tobaksindustrins affärsidé bygger på att upprätthålla ett nikotinberoende och trots inviter om att tillsammans med folkhälsopolitiken kunna sätta ett slutdatum för försäljning av cigaretter, kommer tobaksindustrins främsta intresse alltid att ligga i att upprätthålla människors beroende för att möjliggöra fortsatt produktion.

 

Folkhälsopolitiken ska bedrivas utan tobaksindustrins inblandning och bör ha en stark sammanhållen reglering gällande nya tobaksprodukter. Fokus ska ligga på att fler barn och unga aldrig börjar med tobaks- eller nikotinprodukter samt på att stärka de som vill sluta med rätta medel, utan inflytande av de med egenintresse i industrin.

ERICA ÖSTRÖM

PROJEKTLEDARE FÖR SAMORDNINGSPROJEKTET FÖR ANDTS- ARBETE PÅ ÅLAND, FOLKHÄLSAN PÅ ÅLAND

JOSEFIN WALK STENMAN

PROJEKTKOORDINATOR FÖR SAMORDNINGSPROJEKTET FÖR ANDTS-ARBETE PÅ ÅLAND, FOLKHÄLSAN PÅ ÅLAND

TUIJA DANIELSSON

TOBAKSKAMPEN

INGER HAGSTRÖM

TOBAKSKAMPEN