DELA

Folkhälsans lekpark framtid och utveckling

Föräldrarna till barnen i Backebergs-parken fick i förmiddags (tisdag) ta del av det angenäma beslutet att Backeberg är den park som fortsätter av dom två. Givetvis ett glädjande beslut för alla oss boende i norra delen. Samtidigt är det såklart väldigt enkelt att tänka sig in i frustrationen som måste råda hos föräldrarna till barnen i den andra parken. Det ena positiva är såklart att Margaretagården finns som ett alternativ. Det andra positiva är att alla stadens barn är välkomna till Backeberg, så stå ut med mig en stund till när jag bollar lite funderingar kring verksamheten. Jag läste en gång att så länge inget är säkert, är allt möjligt.

Jag vill börja med att återgå till mitt ursprungliga resonemang kring parktanternas tjänster – att två av fyra 15-timmars tjänster ska bort. Vi måste alla vara ödmjuka inför att vi alla någon gång drabbas av nedskärning ar, men sätt ännu en gång i vågskålen vad den lilla inbesparingen kan köpa eller spara? Sätt sedan i den andra framtida vågskålen att flera barn i den enda parken kommer att kräva flera tanter. För visst vill vi ju alla att verksamheten ska växa om bara möjligt är? Och visst vill vi alla att barnens trygghet fortfarande ska vara säkrad? 15 barn säger tanterna, då ska det vara tre i personalen. 20 barn fyra tanter, med andra ord. Nu på våren har det varit 9 barn endast i Backeberg. Alternativen är ju många. Varför inte till exempel ha en verksamhet mellan 9-12 (som nu) och en på eftermiddagen 12-15 eller 13-16? Då skulle inte stugan behöva byggas ut, men antalet platser skulle ändå fördubblas. Alla fyra kunde ha sitt jobb kvar. Samma facilitet, inga renoveringar. Kanske finns det också ett behov bland föräldrarna för mera flexibla tider?

Min gissning är att intresset för parkverksamheten minskat av den enkla anledningen att föräldrar inte vet att den finns. Själv hörde jag om den på rådgivningen. Flera andra föräldrar har hört om den via bekanta. Var är marknadsföringen? En ordentlig marknadsföring skulle säkert ge ett ordentligt uppsving i sökandeantal. Ta gärna denna skrivelse som en inbjudan till att anmäla era barn inför hösten. Ta en promenad förbi någon dag och se hur bra barnen har det.

Så med all respekt för behovet av nedskärning och med enorm tacksamhet för det vi redan fått, så är syftet med denna skrivelse endast att bolla idéer för att utveckla verksamheten och kunna erbjuda alla fyra att ha sin tjänst kvar. Bara ännu ett hopp om eftertanke. Parkerna har enorma förutsättningar – både vad gäller koncept och faciliteter. Till verkligheten hör att pensionen ligger inom en åskådlig framtid för några i gruppen. Varför inte göra en ordentlig kraftansträngning med marknadsföringen inför hösten och låta tiden ha sin gång. Ökar inte sökandeantalet så minskar antalet tanter väldigt naturligt och snart ändå via pensioneringen. Då behöver man inte nyanställa. Personligen tror jag att vi kan ge den här verksamheten ett uppsving och att alla fyra behövs även framledes. Och efter dom – nya tanter.
Som sagt – så länge inget är säkert, är allt möjligt.

Jag vill avslutningsvis rikta ett Tack till Centerns Dennis Björk som i förra veckan innan socialnämndens beslut, tog sig tid att bekanta sig med Backeberg och prata med föräldrarna. Det är ett ansvarsfullt agerande inför ett avgörande beslut. Jag vill också tacka övriga beslutsfattare för ett välgrundat beslut baserat på eftertanke.
Camilla Ingerström- Diaz
Förälder