DELA

Folkens Europa

Framgång för EFAs medlemmar i EU parlamentsvalet
Många av EFA:s (Europeiska Fria Alliansen) medlemspartier ställde upp kandidater i EU – parlamentsvalet och lyckades öka antalet EU -parlamentariker från 7 till 12.
Även om vi idag inte vet om alla invald kommer att ingå i den Gröna/EFA gruppen i EU parlamentet så kommer de och deras partier att fortsätta arbeta för mer självbestämmande i EU samt fortsätta att försvara EFAs-ideal; Det är dags för självbestämmande, det är vår tid!

EFA avspeglar en allmän trend i Europa: Forntida nationer, regioner och folk, som för närvarande omfattas av olika nationalstater, kräver i allt högre grad ökad autonomi eller regelrätt självständighet. De vill få egen beslutsrätt, fatta de politiska besluten själva, hemma (subsidiaritet).
Senare i år kommer vi att bevittna två folkomröstningar om självständighet. Dessa kan mycket väl rita om gränserna för den brittiska och den spanska staten och omforma Europas karta som vi känner den i dag.

För EFA är frågan om självbestämmande i centrum. Vi anser att tiden som präglats av imperialism, och med våld sammanhållna nationalstater är föråldrad.
EFA uppmanar EU att förbereda sig för att välkomna nya länder inom EU samarbetet och uppmanar de europeiska beslutsfattarna att börja förbereda sig för en ”intern utvidgning” – ett juridiskt begrepp myntat av EFA ledamoten Neil MacCormick och vidareutvecklats av Maurits Coppieters Centre.
Det är hög tid för självbestämmande! Det är dags för folkens Europa!
Översatt artikel av EFA:s direktör Gunther Dauwen
Karolina Gottberg och Rolf Granlund
Ålands Framtid