DELA

Följ verkligheten

Replik till Lennart Isaksson med flera.
Vi är ense om att Mariehamns stad måste minska sin skuldbörda. Våra åsikter går isär då det gäller bedömningen av hur skatteintäkterna kommer att utvecklas. Under hela år 2011 och fortsatt under de två första månaderna 2012 har vi haft en betydligt bättre utveckling än den prognos som ligger som underlag till de föreslagna stora nedskärningarna 2012 – 2014. Om denna positiva utveckling av skatteintäkterna håller i sig minskar behovet av nedskärningar i motsvarande grad. Eftersom vi de senaste 14 månaderna haft en positiv utveckling av skatteintäkterna anser vi socialdemokrater att vi under detta år ska avvakta utvecklingen av skatteintäkterna och inte binda oss vid onödiga nedskärningar.

Om verkligheten förändrats efter det att kartan ritats ska vi följa verkligheten och inte kartan!
Kalle Fogelström (S)