DELA

Följ egna direktiv

Behörighetskraven som förbundsdirektör borde rimligtvis ha varit fastställda innan tjänsten vid De Gamlas Hem lediganslogs. Det är ett märkligt resonemang som styrelseordförande Harry Jansson för där han anser att vår ”senfärdighet” medförde att förbundsfullmäktige inte tog upp eventuella ändringar av styrelsens förslag till behörighetsvillkor för förbundsdirektörstjänsten innan ansökningstidens utgång. Att under ansökningstidens gång ändra kompetensvillkoren är synnerligen verklighetsfrämmande och kan inte ha grund i gällande regelverk.
Som representanter för socialarbetarföreningen Talentia-Åland hävdar vi att de fastställda behörighetsvillkoren i lag och förordning för tillsättande av en dylik tjänst som förbundsdirektör skall följas .
Christian Beijar
Marjo Österberg