DELA

Fokusera på pensionen

Annika Hambrudd menar i sin insändare angående Ålands feministparaplys jämställdhetsdebatt att jag har missuppfattat debatten. Hur hon får den uppfattningen vet jag inte, men jag lyfte ju endast fram den fråga vars panelsvar förvånade mig mest. Debattledare Nina Fellman ställde de facto frågan om panelen ansåg att det ur samhällsekonomisk synvinkel var ett problem att högutbildade kvinnor stannade hemma och vårdade sina barn. Och det tyckte panelen. Allesammans!

Och därav min insändare. Där jag då ställde frågan om panelen anser att de är de arbetslösa och lågutbildade som är bäst lämpade att stanna hemma och vårda barnen.

Jag anser fortfarande att politikerna borde fokusera mer på pensionsproblemet. Om man får tillgodoräkna sig vårdtiden som pensionsberättigande ledighet, så ger det enligt min mening större möjlighet till valfrihet.

Runa Lisa Jansson