DELA

Fokusera på löneskillnaderna mellan kvinnor och män!

Sedan mitten av juni har det ringt journalister till mig varje vecka för att fråga om det ska bli strejk snart. Jag har svarat 1) att jag helst skulle vilja undvika en strejk och att jag hoppas att det ska gå att lösa meningsskiljaktigheten mellan Tehy och landskapsregeringen genom förhandlingar och 2) att om landskapsregeringen inte vill förhandla så kan strejk tyvärr inte uteslutas. Det kanske är så att en strejk är det enda sättet att få landskapsregeringen att diskutera vårdpersonalens löner med Tehy?

Som jag ser det är den viktiga frågan inte: ”Kommer vårdpersonalen att gå ut i strejk?” De viktiga frågorna är ”När ska löneskillnaderna mellan män och kvinnor minska?” och ”När ska den som är utbildad för att vårda andra människor få lika hög lön som den som är utbildad till att ha hand om maskiner eller pengar?” Tehy arbetar för att de som har ansvar för andra människors liv, hälsa och välbefinnande ska få en lön som är anpassad efter utbildningens längd, arbetsuppgifternas svårighetsgrad, ansvarets storlek och de mentala och fysiska påfrestningarna i arbetet.

Tehys medlemmar t.ex. sjukskötare, barnmorskor, laboratorieskötare, röntgenskötare, barnskötare och närvårdare är idag alldeles för lågt värderade. Yrkesgrupper som till största delen består av kvinnor har av tradition varit milda och tålmodiga och väntat år efter år på att en löneutjämning ska ske. Politikerna har år efter år lovat en löneutjämning, men ingenting har hänt. Nu när Tehy protesterar mot de svikna löftena, så fokuserar massmedia på att vårdpersonalen inte utesluter en strejk.

Lyft i stället fram det skriande behovet av att löneskillnaderna mellan mansdominerade och kvinnodominerade yrkesgrupper ska minska! Problemet är inte att vårdpersonalen börjar tala om strejk – problemet är att vårdpersonalen har orimligt låg lön i jämförelse med mansdominerade yrkesgrupper. Hade landskapsregeringen uppfyllt löftena som gavs 2003 om arbetsvärdering, så skulle ingen överhuvudtaget fundera på strejk nu. Skulle landskapsregeringen vilja hålla seriösa förhandlingar med Tehy, så skulle ingen överhuvudtaget fundera på strejk nu.

Undrar ni fortfarande när Tehy kommer att varsla om strejk? Ni får leva i ovisshet ett tag till. Det kan kanske bli i oktober och det kan kanske bli i mars. Rätten att strejka finns kvar så länge som det inte har undertecknats något nytt tjänstekollektivavtal. Från Tehys sida anser vi fortfarande att det bästa skulle vara om landskapsregeringen skulle gå med på att förhandla med Tehy – inte på grund av ett strejkvarsel, utan på grund av att det är angeläget att få rättvisa löner.
Sara Karlman,
organisationssekreterare för Tehys fackavdelning på Åland r.f.