DELA

Fokus på trygghet!

Den senaste tidens rapportering om oroligheter under kvällar, nätter och helger har väckt frågor kring dess orsaker och konsekvenser samt vilka insatser som behövs för att alla ålänningar ska känna sig trygga, i dag och i framtiden.

Trygghet är ett basalt behov hos alla människor, äldre som yngre, och en grundförutsättning för personlig utveckling och för ett likvärdigt deltagande i samhället. Med andra ord för att kunna blomstra!

Otrygghet är en upplevd känsla, som varierar från person till person, men känslan begränsar och behöver tas på största allvar. Åland behöver vara en trygg plats att bo på, både för invånare och besökare.

De ekonomiska och sociala problem som redan finns förstärks av Coronakrisen, som är en katalysator för redan existerande problembilder. Därför behöver vi se på bakomliggande faktorer och vilka kombinerade insatser som behövs för både individer och olika samhällsgrupper. Här kan man med fördel se på lyckade exempel som Islandsmodellen, med betoning på samarbete och insatser för ungdomars välfärd och sysselsättning.

Vi kan även se på Norrtälje kommun som lyckats genomföra sitt trygghetsarbete snabbt och effektivt genom styrning, samverkan och samsyn och har fått pris för att vara Sveriges tryggaste kommun. Dessa båda exempel är nya framgångsrika angreppssätt på temat trygghet och gemensamt samhällsansvar som kan vara applicerbara på Åland, där vi har det lilla samhällets fördelar och där det är nära till både makten och grannen.

Vi behöver ta ett samlat grepp om ungdomspolitiken och vill se ett ungdomspolitiskt program som har fokus på trygghet och föräldrastöd, betonar det förebyggande arbetet och där vi fokuserar insatserna mot samma mål: Ett tryggt Åland, för alla, oavsett ålder.

SIMON PÅVALS
PERNILLA SÖDERLUND
LIBERALA LAGTINGSGRUPPEN