DELA

Fokus på rätt saker

Centerns ordförande Jörgen Pettersson kritiserar idag landskapsregeringen, i ett häpnadsväckande debattinlägg, för att vi ”fokuserar på fel saker”. Centerordförande beskriver vad landskapsregeringen fokuserar på, dvs. lägger ord i vår mun. Låt mig, med egna ord, berätta vad det är vi fokuserar på. Det är framför allt två stora saker (och flera mindre saker):

1. Att få ekonomin i balans och

2. Förändra dagens kommunstruktur i en hållbarare riktning.

Hur tacklades dessa två frågor under föregående mandatperiod?

1. Regeringens sista budget (2016) hade ett underskott på 17,6 miljoner euro. Jag satt själv med i den förra regeringen och såg vart det barkade. För ett år sedan gick jag ut i media för att offentligt berätta åt ålänningarna om hur dåligt det står till och vartåt det barkar. Att vi är på väg in i en situation med ett hållbarhetsunderskott på 20 miljoner och att detta hotar hela den åländska välfärden. Vi moderater anser fortsättningsvis att det är rätt fokus att se till att den åländska välfärden står på stabila ben och att nuvarande regeringsprogram förverkligas. Hur ställer sig oppositionspartiet Centern till detta?

Den som läser Centerns budgetmotioner kan konstatera att de konsekvent går ut på att vi ska spara mindre och att 17,6 miljoner i underskott nog inte var så farligt i alla fall. Det står i skarp kontrast till vad två andra oppositionspartier uttalat, nämligen Ålands framtid och Obunden samling som flera gånger meddelat att de ser situationens allvar och stöder åtgärderna för att få en ekonomi i balans.

2. Så länge centern satt med i regeringen var det omöjligt att ens prata om att förändra kommunstrukturen. Vi förändringsvilliga partier tryckte därför på för att enskilda sakområden istället skulle samordnas. Dessa initiativ (utom KST) sköts i regel ner, en efter en. Infrastrukturområdet var för krångligt att samordna. En samordning av byggnadsinspektionen kunde inte diskuteras. En samordning av det kommunala brand- och räddningsväsendet ”saknade parlamentariska förutsättningar”. Nu när ”centerpropparna” är borta har vi äntligen ett flöde i processerna och det flödet avser vi presentera närmare i en plan till lagtinget i oktober. Vad hörs från centerhåll? Jo, att Sottunga är Finlands bäst skötta kommun och att de (gissningsvis) borde få lån i stället för det stöd som de kommer att beviljas för att säkerställa äldreomsorgen för Sottungaborna. Tror det är viktigt att minnas att en kommuns främsta funktion är att trygga kommuninvånarnas sociala rättigheter. Det är det kommunen finns till för. När kommunen inte klarar av detta är det läge att se över strukturerna, för att människan, kommuninvånaren inte ska bli lidande. Sottunga måste nu antingen begära pengar eller höja det kommunala skatteöret till uppskattningsvis 50% för att kunna ta hand om sina äldre. Det är inte hållbart och inte heller värdigt. Sottunga har ett exceptionellt starkt föreningsliv och tredje sektor, vilket är jättebra. Men inte är det sunt när lagstadgade rättigheter och kommunal basservice börjar bedrivas med frivilligkrafter, då kan hela kommunens funktion ifrågasättas, med rätta.

Åland kan bättre! Och oppositionen kan bättre än så här!

Wille Valve,

social- och hälsovårdsminister