DELA

Fokus på friskvård

Den 13-14.11 deltog jag på ett BSPC:s arbetsgruppmöte inom ”Innovation in social and health” som hölls i Köpenhamn. Jag vill dela med mig av förra veckans möte i Köpenhamn och de nya tankar jag fick om hur vi kan bekämpa sjukdomar som förändrar våra liv.
På Steno diabetes center som besöktes arbetar man systematiskt med att tidigt upptäcka diabetes och att förebygga så kallade livsstilssjukdomar. Verktygen spänner över ett stort område och bland annat har man genomfört projekt för att få skolbarnen att äta bättre och röra sig mer samt att scanna av de diabetessjuka för att upptäcka följdsjukdomar i ett mycket tidigt skede.

Under dessa dagar så fanns även Bo Könberg på plats för att redovisa för sitt arbete om det ”framtida nordiska hälsosamarbetet” Ett av våra största framtida hot är överanvändningen av antibiotika. Något som leder till bakteriers ökande motståndskraft mot dessa läkemedel. Motståndskraften leder till ökad dödlighet i olika infektioner. Användningen av antibiotika skiljer sig mellan olika länder. Skillnader finns både inom sjukvården och inom djuruppfödningen. Den lägsta användningen inom djurhållningen finns troligen i Sverige där man minskat användningen med ungefär en tredjedel de senaste åren.

Det finns länder inom EU som förra året använde 30 gånger så mycket antibiotika per kilo kött som Sverige.
Som ett led i vår strävan efter ett friskare och förståndigare samhälle vill vi inom Moderat Samling sätta fokus på denna framtida hälsofråga och fortsätta inhämta kunskap om hur vi här på Åland kan bli ännu bättre på att minska de risker som användning av antibiotika medför. Jag säger ännu bättre, för i internationella jämförelser är vi redan riktigt bra.
Vi har också mycket att hämta från våra grannländer när det gäller annan systematisk friskvård. Här ser vi att vi har en viktig roll att fylla i den framtida hälsovårdspolitiken och även i den framtida lantbrukspolitiken. Allt för att vi alla ska få ha ett friskare och rikare liv.
Annette Holmberg- Jansson