DELA

Föglötrafiken förtjänar en tunnel

Under budgetdebatten kom än en gång frågan upp om hur trafiken till Föglö och resten av skärgården skall ordnas.

Lagtingets majoritet har tagit ett beslut om att det skall byggas en bro till en ö, som få hade hört talas om. Trafikministern har inledd upphandlingen av en elfärja till den ön, utan att ha en väg från den ön till det fasta vägnätet.

Samtidigt har det dykt upp ett eller två tunnelalternativ. Det ena alternativet är Degerby, och det andra är till Gripö. Men vad är vettigast? Vad vill skärgårdsborna ha?

Minister Mats Perämaa säger att man kan bygga tunneln efter att bron är byggd. Men hur många tror att ålänningarna är pigga på det? Kan det vara bättre att satsa på en tunnel direkt och lägga brobygget i malpåse istället?

Tunnelbygget har presenterats så att landskapet skulle få hyra tunneln i 30 år och sedan skulle tunneln tillfalla landskapet utan ytterligare ersättning. Under tiden och efteråt skulle intäkterna /tunnelavgifterna tillfalla landskapet.

Det är som att hyra en lägenhet, inklusive vatten, el, internet och TV-licens i 30 år och sedan bli ägare till lägenheten. Vem skulle inte vilja det?

Man räknar med att en tunnel sedan kan användas 80-120 år med löpande underhåll, som bör kunna täckas av tunnelavgifterna. Alla är införstådda med att det inte skall bli gratis att använda tunneln. På annat håll visar det sig att antalet resenärer ökar stadigt då en tunnel ger möjlighet till en helt annan flexibilitet.

I debatten diskuterar man om det är dyrare eller billigare med tunnel eller färja de första 30 åren. Men efter det kommer tunnelavgifterna att täcka underhållet. Tunneln blir ”gratis”, medan färjalternativet medför en kostnad varje år.

Så att jämföra tunnel med färja är lite som att jämföra äppel och päron. Det är ju en totalt olika servicenivåer. En tunnel är öppen 24 timmar om dygnet och tar kanske sju minuter att passera. En färja avgår tolv ggr per dygn. Ej nattetid. Restiden är 30 minuter, och man är i praktiken 15 minuter före i hamnen. Om man sedan sparar in sju minuter med den Nya Bron så gör nog inte den så många mycket lyckligare.

Då man i tiden utredde det bästa alternativet till Föglö så var frågan: Vad är billigast under 40 år? Svar: En färja. Om man hade frågat vad som är billigast på 100 år, så hade antagligen svaret blivit: En tunnel. Eller om frågan varit: Vad är billigast för transport dygnet runt?

Regeringen säger att ett tunnelprojekt kommer att försena en ny trafiklösning till Föglö. Må så vara. Men en tunnel kan byggas på två år och vara körbar inom tre år. Det behövs upphandling och miljöutredning. Men kanske föglöborna hellre väntar ett eller två eller tre år längre på en fast förbindelse än att få en bro och en ”kanske” tunnel ”senare”?

Med en tunnel, så kan man lättare förverkliga trafiken till Kökar. De kör snabbt genom tunnel och över Föglö istället för att ta en färja som för dem till Svinö. Även med regeringens ”kortrutt” så måste de köra över Föglö.

Med en tunnel och ett färjfäste på östra Föglö så skapas även en möjlighet till en snabblinje med tax-free till Finland, 2,5 timmar bort.

Med en tunnel så förenas Föglö med resten av Åland. Tänk hur det skulle vara om Hammarland och Eckerö låg en timmes båtresa från fasta Åland?

Vi från Åländsk Demokrati hoppas att trafikminister Nordberg kan förlänga och bredda den aktuella upphandlingen för att möjliggöra ett tunnelalternativ. Vi är övertygade om att detta skulle uppskattas av många ålänningar, i flera generationer. För ett mer hållbart Åland.

STEPHAN TOIVONEN

ÅLÄNDSK DEMOKRATI