DELA

Föglöförbindelsen, dags för handling

Det är dags att konkret ta tag i frågan om skärgårdens förbindelser. Driftkostnader måste rättas till och är kan i stort halveras med ett bra kortruttupplägg.
För att komma vidare är första steget att inse att tunnel Lemland – Bråttö inte är realistiskt.
Ifall den skall byggas enligt EU-normen som gäller för TransEuropeanNetwork måste det finnas reservtunnel eller två separata tunnlar. De reglerna gäller inte på Åland utan vi kan bestämma själva hur det görs. TEN är det mest trafikbelastade vägnätet med trafik som är tiofalt och hundrafalt jämfört med vårt 500 – 1000 fordon/dygn? Görs tunneln enligt EU/TEN kostnaden till storleksordningen 70 – 100 M€. Det är orealistiskt att räkna hem. Även om vi kan bygga en tunnel med ett ”rör” så kommer EU-kraven att användas för at stoppa projektet eftersom den skall genomföras på en känslig plats med stora intrång i orörd natur i vardera ände. Till saken hör också att Bråttötunneln skall dras igenom gränsskiktet mellan röd och grå granit vilket medför stora kostnadsrisker.

FS menar alltså att Lemland – Bråttö läggs ner och kraft sätts på det norra alternativet. Det finns förslag till sträckningar från tidigt 90-tal att starta ifrån. Där finns ställen där en tunnel blir bara 2,5 till 3 km och inte går igenom krosszonen. Det går också att genomföra projektet i etapper där ett betydligt kortare (läs snabbare) färjpass kan ingå i en första etapp. Det finns också möjligheter att använda tunnelmassorna till bankning vilket är det optimala.
Befintliga vägar används i långt större utsträckning och nya vägar behövs i en mycket mindre omfattning så påverkan på miljön blir mindre. Färre markägare berörs vilket betyder att möjligheterna till seriösa förhandlingslösningar är möjliga. Vägsträckningen till Degerby och vidare blir också c:a 5 km kortare vilket betyder kortare restid och mindre CO2 utsläpp.

Investeringen blir långt mindre och även om ett kortare färjpass (helst linfärja) finns med är det möjligt att dra trafiken till Kökar över Föglö. Restiden Lumparland – Kökar halveras och årliga kostnaden för södra linjen kan minska med 2 – 3 M€. Likaså behöver inte tvärgående gå till Långnäs, inbesparing 0,5 M€. En linfärja klarar sig med 1 M€ mot Skarvens 2,4 M€ årligen.
FS sticker inte under stol med att huvudlinjen för skärgårdstrafiken bör gå över Föglö utgående från ett kortruttstänkande. Trafiken har för oss inte som enda syfte att föra skärgårdsborna till fasta Åland utan också för att binda ihop skärgården. Service och handel samt kommunalt samarbete har f.n .dåliga förutsättningar p.g.a. den dåliga interna trafiken. Massor av arbetsplatser som föds av skärgårdsbor finns på fasta Åland av denna orsak

I vår plan för skärgården ingår en flyttning av skärgårdsfärjbokningen till skärgården.
Vi anser också att en parlamentarisk kommitte kan dra upp linjerna för kortrutten.
Låt oss få något konkret gjort.
Frisinnad Samverkan