DELA

Föglöborna grundlurade

Det är förvånande att Föglös kommunledning liksom många andra helt okritiskt svalt landskapsregeringens bluffsiffror om vinsterna med kortrutten. Är det ingen som reagerar på att vinsten ena gången är 150 miljoner euro, en annan gång 40 miljoner på 40 år (första MKB:n) och sedan 40 miljoner på 10 år eller är det 15 eller 20 år?

Mika Nordberg har inte en siffra rätt. Han vet inte ens hur långt färjpasset Svinö–Degerby är, det är nämligen inte 8,6 sjömil som han påstår i artikeln i Ålandstidningen den 7 augusti, utan 4,5 sjömil.

Det är också mycket märkligt att Ålandstidningens ledarskribent Robert Vickström inte besvärat sig med att granska fakta. Man skulle förvänta sig att en journalist försöker göra lite ”research” innan man bara repeterar osanningar. Man behöver nämligen inte vara någon Einstein för att konstatera att landskapsregeringens uppgifter är osanna. Som en insändare tidigare nämnt så kostar Södra linjen plus Föglölinjen tillsammans ca 4,5 miljoner euro per år.

Då betalar sig inte en 40 miljoners investering på 10 år. Kapitalkostnaderna med 2 procents ränta blir nämligen också 4,5 miljoner per år. För att komma på noll måste alltså all färjetrafik till södra skärgården upphöra under dessa tio år.

Vilka besparingar kan man uppnå? Eftersom besättningarna måste vara kvar oförändrat också om körsträckan kortas för färjorna, så är det bara bränslekostnader man sparar på. Skarven kostar ca 650 000 euro per år i bränslekostnader. Inbesparing 1/3 av detta blir 216 000. Totala bränsleförbrukningen på Södra linjen är cirka 1 600 ton till en kostnad av ungefär 800 000 euro. En halvering av körtiden ger 400 000 i besparing.

Totalt för hela trafiken i söder sparar man 616 000 euro per år med dagens färjor. Var tjänar man in de återstående 3,9 miljonerna? Dessutom tillkommer kostnader för underhåll av nya vägar och bron samt de nya färjfästena. Det blir i snitt minst 200 000 per år. Kollektivtrafik mellan hamnarna kostar också men den kanske man slopar?

Har man i Föglö kommunledning inte ens försökt göra en egen beräkning av kostnader och besparingar med kortrutten? Vad är det som gör att det är så viktigt med 10 minuter kortare färjetur till Svinö att man är beredd att offra sina finaste miljöer? Är det attraktivt att få en massa buller och avgaser från genomfartstrafiken mellan hamnarna? På Sottunga och Kökar har man insett att kortrutten inte innebär några förbättringar, tvärtom, det blir sämre! Speciellt Sottunga får betydligt sämre trafik och för både Kökar och Sottunga innebär det att passagerarna måste köra en betydande sträcka med egen bil förutom att man skall av och på flera färjor.

Till sist kan jag bara konstatera att miljö, det kan man prata lite vackert om men för övrigt är tydligen både politiker och ledarskribenter helt ointresserade av att skydda natur- och kulturvärden. Tyvärr är tydligen många ”vanliga” ålänningar lika ointresserade av miljöfrågor. Och skulle det beröra den egna bekvämligheten är miljön inget värd. Skulle LR vara intresserade av miljöfrågor så borde man omgående ersätta de gamla Kökarfärjorna. Deras gamla maskiner släpper ut stora mängder kväveoxider och partiklar. Eller har de nyligen fått katalysatorer?

Jan Grönstrand

Infrastrukturminister Mika Nordberg har erbjudits att bemöta insändaren, men valt att avstå.