DELA

Flytta stornäsgolfen till skärgården

Om lagtinget verkligen vill leva upp till sitt löfte om att hela landskapet, inklusive skärgården, skall hållas levande, så har man nu tidernas chans. Planera om golfsatsningen i Sund till en motsvarande i skärgården. En golfsatsning med samma kostnader för samhället som den planerade nya anläggningen i Sund, skulle rädda en skärgårdskommun från avfolkning och ödeläggelse långt in i framtiden, samtidigt som en satsning i Sund inte skulle ha ens tillnärmelsevis lika stor betydelse för orten, som om satsningen görs i skärgården.
Det finns ju redan nästan färdiga planer för golfbanor i Brändö och Föglö. Det enda som behövs är klartecken för EU- och landskapsbidrag samt räntestödslån. Beslut som måste tagas även beträffande Stornäsgolfen, men med den skillnaden att det för skärgårdens del kan vara helt avgörande för den aktuella ortens framtida överlevnad.

Att jag föreslår Brändö framför Föglö beror bland annat på att frågan om tunnel till Föglö ännu inte är avgjord. Personligen har jag inga intressen, varken i Brändö eller Föglö, och jag har heller inte några pengar att satsa i eventuella golfanläggningar. Mitt intresse består endast av att påminna om alternativ som, enligt min uppfattning, för hela samhället är bättre än den planerade satsningen i Sund. Brändö ligger geografiskt bra till för golfare från fastlandet och kommer därför inte att skapa osund konkurrens med golfanläggningen på Eckerö. Och så har ju Brändö en minister i regeringen. Agera nu, ministern!

På Stornäset i Kastelholm är det fråga om att förstöra ett värdefullt naturområde, medan det i exempelvis Lappo är fråga om att rädda kulturmarker från att ödeläggas genom igenskogning och försumpning, på grund av att jordbruket där har förlorat all lönsamhet. Dessutom kommer golfanläggningen i Sund sannolikt att fördröjas i flera år på grund av att folket inte gillar beslutet och därför kommer att överklaga alla ärenden som rör den anläggningen.
En välplanerad anläggning i skärgården skulle på ett verksamt sätt bidra till en jämnare året om sysselsättning på orten. Byggnader för gästernas boende samt restaurang, som måste till vid en golfsatsning i skärgården, skulle med rätt planering kunna användas även under vinter halvåret. Dessutom skulle vinterverksamheten bidra till förlängd säsong för uthyrningsstugorna.

Kanske en golfbana kompletterad med skidtunnel, spa och idrottshall, skulle locka landslag, föreningar och klubbar att hålla sin vintertränning i skärgården. Säkert ett exotiskt inslag för vinteridrottare från Sydeuropa, eller varför inte från alla varma länder som har begränsade möjligheter att träna vintersport på hemorten. Detta bara som ett exempel. Men grundtanken är naturligtvis att ”Stornäspengarna” rätt placerade, skulle kunna ge en skärgårdsbygd just den nödvändiga utveckling som krävs för att skapa framtidstro och trygga levnadsförhållanden, långt in i framtiden.
Jens Harberg