DELA

Flytta lekparken!

Mariehamn borde ha många fler fina lekplatser för barn. Det uppskattas av lokalbefolkning och av besökare. Jag har tidigare skrivit en insändare angående den nya lekplatsen i Miramarparken och dess placering, som jag anser att är allt för farlig. Ett barn kan lätt och snabbt springa ut på Östra utfarten och bli skadat. Om barnen sparkar boll, vad händer om bollen råkar sparkas ut på vägbanan och ut i trafiken? En annan osäker faktor är de bilförare som inte klarar av att köra bil utan att vara alkoholpåverkade. Vad händer om en alkoholpåverkad förare tappar kontrollen över sitt fordon och kör in i lekparken?

Jag vill att man flyttar lekparken innan något barn råkar ut för en olycka på grund av lekplatsens placering. Varför kan inte parken flyttas närmare Biblioteket? Har det gjorts någon risk- och konsekvensanalys av placeringen av den nya lekplatsen? Har de so m bestämt placeringen alls barn och/eller barnbarn? Bygg gärna fler lekplatser i Mariehamn, men gör det på trygga och säkra ställen i staden.
Ann Eriksson (S)