DELA

Flytta lekparken till musikpaviljongen

I våra lokaltidningar presenterades Miramarparken för en tid sedan.
Parken kommer att bli bra och man får hoppas att den blir en aktiv plats dit mariehamnare och besökare hittar. Tanken är också att en del evenemang ska kunna gå av stapeln i parken.
Som medlem i stadsstyrelsen har jag haft möjlighet att framföra mina synpunkter i planeringsskedet av parken. Mycket glad är jag över att mitt förslag hörsammats om att stenparkens yttre stenmur förlängs söderut för att skapa enhetlighet och sammanhang mellan den nya och den gamla parkdelen.
Däremot håller jag med de kritiska röster som höjts mot lekparkens placering. Min åsikt har hela tiden varit att lekparken ligger för nära vägen och trottoaren. Det känns motbjudande att barnen ska leka så nära trafiken. Dessutom ligger parken mycket ensam och oskyddad för de kalla nordanvindar som periodvis drar fram längs den östra utfarten.

När lekparken nu är på plats håller jag med den person som tycker att den inte hör ihop med Alandicas strama och funktionella fasader. Det känns ganska uppenbart att de två inte hör ihop. Istället föreslog jag i stadsstyrelsen en annan placering för lekparken, nämligen intill Stadsbibliotekets musikpaviljong. Bibliotekets arkitektur är mycket mera lekfull och oregelbunden än Alandicas.
En placering av lekparken intill musikpaviljongen hade passat bra in i det arkitektoniska sammanhanget. Dessutom skulle lekparken på den platsen vara skyddad mot kalla nordanvindar. Närheten till Strandgatan gör lekparken nära och lätt tillgänglig. Trapporna är också de en given lekplats för de flesta barn. Mitt råd till tekniska verken är således att flytta lekparken intill bibliotekets musikpaviljong.

I artiklarna talas om en framtida skejtbana i parkens norra del. Den är enligt uppgifter i tidningarna kostandsberäknad till 230.000 euro. Detta är tyvärr fel. Den senaste kostnadsberäkningen uppgår till 277.400 euro. Det är ett oerhört dyrt projekt, mer än hälften av kostnaden för hela parken.
Min förhoppning är att man prioriterar en skridskobana i parkens mitt. En aktivitet som ökar parkens användning året om och som ger centrum liv och lust. I många städer har man en skridskobana mitt i centrum. En lekfullhet som gör vardagen lite skojigare och lättsam.

Barbro Sundback (S)