DELA

Flytta inte polisen till halvfärdiga utrymmen

I artikeln ur Ålandstidningen måndag 13.5.2019 utläses att Polisen inleder flytt trots oro från polisföreningen. Polismästaren uttalar sig att flytten kommer att äga rum som planerat och att lokalerna på Elverksgatan inspekterats, samt att det återstår endast små åtgärder innan de är helt klara för inflyttning.

Detta dementerades till personalen under måndagsmorgon med att informationen i artikeln är felaktig. Ingen korrigerad information har tillkännagetts till personalen. Detta orsakar oro och påverkar operativa verksamheten redan, eftersom ingen vet om, när och hur flytten inleds.

Därför inspekterade operativ polispersonal och arbetarskyddsfullmäktige måndagen 13.5.2019 lokalerna på Elverksgatan och konstaterade att de inte är inflyttningsklara eftersom operativ verksamhet inte går att bedriva där i nuläget.

Fastighetsverkets vd bekräftar i samma artikel att bygglovet inte ännu godkänts. Han säger att de arbetar parallellt och inte sekventiellt, därför är flytt nödvändig. Risken är att de ur eget intresse tvingar polisen att flytta in i lokaler som inte lämpar sig ännu för utövande av operativ verksamhet utan att det påverkar arbetsmiljön och arbetssäkerheten negativt.

Förutom den arbetsbelastning och resursbrist som sommaren innebär för polisen är det utmanande att få lösta alla de förmodade tekniska och administrativa bekymmer som riskerar uppkomma när verksamheten inleds mitt under semesterperioden i den tillfälliga byggnaden.

Det är av högsta vikt att verksamheten inte tvingas flytta in i halvfärdiga utrymmen. Att lokalerna ännu inte är färdiga ska inte belasta en av samhällets viktigaste samhällsfunktioner.

Det har beslutats att inte flytta verksamheten om de tillfälliga lokalerna inte varit slutsynade och färdigställda för flytt den 13.5.2019. Ålands polisförening rf uppmanar de ansvariga att hålla fast vid detta beslut och inte genomdriva en flytt av verksamheten inför sommaren.

STYRELSEN ÅLANDS POLISFÖRENING R.F.