DELA

Flytande hus istället för bostadsö

I stadens budgetberedning inför år 2022 framgår att staden tar fram en utvecklingsstudie för bostadsö i Slemmern. Jag önskar att tanken på en bostadsö i Slemmern frångås. Istället utreds förutsättningarna för staden att tillhanda område/områden för annan form av sjönära boende. I både Ekenäs (Raseborg) och Lovisa har påbörjats planering för flytande hus på pontoner eller sjövillor på bryggor, som syftar till boende på vattnet. Motsvarigheter finns i t.ex. Stockholm och Göteborg.

Jag föreslår att hela stadens kustlinje analyseras, så att denna nya typ av sjönära boende inte stör ovanliggande bebyggelse. Därmed kan det eventuellt finnas större förutsättningar i Svibyviken och sydvästra Mariehamn än i Slemmern.

LEIF HOLLÄNDER (OB)