DELA

Flyktingvård viktigare än kungahus

Kära Nils, du borde kanske ta in citat i deras sammanhang så blir det lite klarare.
Det jag länkade till på Facebook var en rapport från SVT om hur Röda Korset ansåg att vårdsituationen för papperslösa flyktingar är en skamfläck. Och sen tog jag upp att ett helt sjukhus höll på att spärras av. Se hur de passar ihop.
Sen till din huvudsak, jag anser att kungahuset är anakronistiskt. Och jag är inte ensam om det. I det Svenska socialdemokratiska partiprogrammet står det att monarkin ska avskaffas. (Citat finns om någon vill ha det)
Så att som Socialdemokrat anse att kungahuset inte är tidsenligt och att apanaget är för högt och att det säkert där finns slott och andra saker man kan avyttra i stället för att skära ned i vården, det är inte motsägelsefullt.
Och någon som utan att göra annat än dra nytta av samhället får allt den pekar på och mer därtill (betydligt mer än 1 227 euro/mån kan tilläggas) är en parasit på samhället i mina ögon, det står jag också för. Som lagtingsman är det min uppgift att ta hand om åländska och finska lagar, inte att krypa för en främmande makts statsöverhuvud, hur mycket galjonsfigur han sen är.

Sedan kan ju tilläggas att min huvudpoäng var att man borde ta hand om sjuka rättslösa människor och att avspärrningen av Karolinska var en bisak, men å andra sidan så har ju omvård om flyktingar inte varit Manelius starka sida förr heller.
På frågan om monarkins varande eller inte så kan vi konstatera att samhället är delat. Jag råkar ha ställt mig på den republikanska sidan.
Så är det och jag är inte ensam om det. Vad gäller barnet i sig så är det oskyldigt, vem vet det kanske växer upp som revolutionär (även om jag betvivlar det) men som ”kron”-whatever är det fortfarande en symbol för en familj som parasiterar på samhället i mina ögon.
Allt gott.
Igge Holmberg