DELA

Flyktinghjälp från Åland

Det är kanske denna tid på året, som det kan vara på sin plats att tala om flyktingpolitiken och flyktinghjälp. Den är en sak, som Åländsk demokrati har engagerat sig i. Fick väl inte så stor förståelse i det förra lagtinget, men så småningom kommer andra att börja hålla med oss även i denna fråga. Precis som då det gäller gasbilspolitiken eller tanken på att stöda folkpensionärer och sjukpensionärer med ett ”stipendium” istället för att bevilja alla med större inkomster en 100-lapp.

Med tiden kommer de bästa idéerna att segra. Kanske de kan göra det redan med en ny regering och ett nytt lagting. Det är många nykomlingar och jag hoppas att det är de klokaste som fick förnyat förtroende.

Min budgetmotion nr 6 hade rubriken: Flyktinghjälp.

Åländsk Demokrati anser att det är viktigt för Åland och Ålands folk att visa solidaritet på nya sätt i en föränderlig värld.

PAF-pengarna användas både till allmännyttig verksamhet lokalt på Åland och numera på sätt och vis för att stärka landskapets budget och även till en tillväxt- och hållbarhetsfond.

Åländsk demokrati anser att vi även kunde hjälpa flyktingsituationen i världen genom att bevilja stöd för flyktingverksamhet; exempelvis till UNHCR:s flykting-verksamhet i Mellanöstern eller till Panzi-sjukhuset i Kongo.

De flesta känner till att de har stora koboltfyndigheter i Kongo. Detta är en viktig råvara för elbatterier i bilar och telefoner. Fyndigheterna leder till oroligheter och i dessa oroligheter blir tyvärr många kvinnor våldtagna. Många av dem vårdas just på detta sjukhus.

Ifjol betalade Åländsk Demokrati in en summa till detta sjukhus. Efter någon månad fick vi reda på att man inte kan använda partipengar utomlands, så jag blev tvungen att betala in summan till ÅD och blev på detta sätt en personlig sponsor.

Senaste år utmanade jag alla andra lagtingsgrupper med att sponsra en sjuksköterska per ledamot vid Panzisjukhuset i Kongo. Då detta inte går, så vill jag i år istället utmana alla kolleger i lagtinget. Själv lovade jag att fortsätta mitt stöd om jag fick väljarnas stöd och jag har betalt in en sjuksköterskelön på 2020 till en fond för Panzisjukhuset.

Men jag hoppas även att vi från det allmänna kunde utveckla en åländsk flyktingpolitik för att hjälpa till i någon av världens många krigs- eller flyktingläger.

I min motion föreslog jag att 700.000 euro av Paf-medlen kunde användas för flyktingverksamhet.

Summan kan låta stor, men den som följde med i fullmäktigemötet i Mariehamn nyligen så kunde se att tilläggsanslagen, som till en del hänförde sig till den förda flyktingpolitiken, inte heller var små.

I Finans- och näringsutskottets betänkande föreslog jag att denna lite mer allmänna text skulle läggas till:

”Det är viktigt för Åland och Ålands folk att kunna visa solidaritet på nya sätt i en föränderlig värld. Som ett komplement till den förda flyktingpolitiken uppmanas den nya landskapsregeringen att utreda möjligheten att kunna hjälpa flyktingsituationen i världen genom att bevilja stöd för flyktingverksamhet; exempelvis till UNHCR:s flyktingverksamhet i Mellanöstern.”

Jag hoppas att detta initiativ kan få understöd i Lagtinget, så att vi kunde utveckla en egen liten flyktinghjälp från Åland.

STEPHAN TOIVONEN

ÅLÄNDSK DEMOKRATI