DELA

Flyktingfrågan

Jag vill som fullmäktigeledamot i Saltvik efterhöra var kansliministern Walve fått uppfattning att Saltvik beslutat att ta emot flyktingar. I kommunen har något sådant beslut inte fattats. Jag önskar veta var i kommunen något icke protokollfört beslut tagits.

Jag motsätter mig en demokratisk process där hemliga beslut fattas över våra huvuden. Det torde vara klart för envar att kommunen inte har de resurser som krävs för en värdig flyktingmottagning. Vi har inte tillgång till till de resurser som krävs och inte något förarbete har skett eller ens varit aktuellt.

Inget initiativ i beslutande organ har tagits. Om kommunen skall hjälpa måste det ske genom humanitär hjälpinsats genom penningbelopp till organ som har beredskap att agera direkt.

Janice Holmström