DELA

Flyktingavtalet kunde pausas

Kommunisten Igge Holmberg skriver i inledningen till sin replik: ”du lär ju vara ekonom”. Detta är fake news. Jag är ekonomie magister. Gallupen visade att skärgårdsbornas första val var ”hjälpa på plats”. I Mariehamn var det alternativ 2 efter att ta emot kvotflyktingar.

24 procent är visserligen en minoritet, men man kan nog med fog ändå säga att alternativet har stort stöd bland medborgarna. På vilket sätt hjälper Mariehamn för tillfället ”på plats”? Vi vill att staden skall utreda möjligheterna.

Enligt flyktingbeslutet , som togs i fullmäktige innan Åländsk Demokrati ens fanns som valmansförening, så skulle man ta emot 10-15 flyktingar per år, om förutsättningarna inte väsentligen förändrats.

Staden tog 20 stycken första gången, och tydligen 15 nu. Det vill säga 35. Man borde ha tagit 12,5 per gång i medeltalet enligt intentionerna från fullmäktige. Det vill säga, man har redan tagit emot flyktingar för tre gånger, och avtalet kunde åtminstone pausas för 2021 redan av denna orsak.

Men kommunisten Igge Holmberg vill tänja på avtalet maximalt. Och det är ju lätt att se orsaken. I de svenska så kallade utanförskapsområdena (no-go-zonerna) fick Socialdemokraterna och Vänsterpartiet så gott som alla de avgivna rösterna vid senaste val. IH tänker kanske mer på framtida röster än på hur Åland ser ut i framtiden eller om man kunde ”hjälpa på plats”. Det ger inte framtida röstare. Det förstår vem som helst.

STEPHAN TOIVONEN

ÅLÄNDSK DEMOKRATI