DELA

Flyktingarna hotar inte Vårdös ekonomi

Jag tror inte heller att det är hotet mot och ansvaret för ekonomin i Vårdö, som är grunden till att säga nej till att ta emot en nödställd flyktingfamilj till kommunen.

Åtminstone inte den största orsaken. Snarare är det rädsla eller ovilja att befatta sig med det som känns främmande. Hans Rosing skrev i måndagens HBL om att det som oroar idag inte är renodlad rasismen utan bland annat ” nationalism eller bara fientlighet mot eller rädsla för de främmande kulturer som flyktingarna är uppvuxna i.

Därtill kommer en mängd andra diffusa rädslor: kostnader, konkurrens om fåtaliga arbetstillfällen, irritation att man måste anpassa sig till andra religioner, seder och bruk”. Så låt oss, som Igge Holmberg skrev i sin senaste insändare, fokusera på likheterna, inte på skillnaderna!

Jag tror att bland det som Hans Rosing nämner finns egenskaper och åsikter som går att finna hos många av de som skyller på ekonomin för att inte anse sig eller sin kommun ha råd att hjälpa svårt nödställda människor, inte bara i Vårdö.

Jag tycker också det känns fel att låta kyrkklockorna ringa för Aleppo i min fars hemkommuns kyrka på Vårdö straxt efter man tagit ett så okristet beslut som att vägra hjälpa ytterst nödställda medmänniskor, kanske just från Aleppo!

Isabel Kvarnfors