DELA

Flyktingar, kvotflyktingar och inflyttade

Nu diskuteras flyktingar och asylsökande mycket och ibland uppstår förvirring kring begreppen. Därför kommer här några korta förklaringar.

KVOTFLYKTINGAR – sådana som Mariehamn (20 st) och Jomala (en familj) nu väntar på. De är registrerade som flyktingar av FN och har ofta bott länge i olika läger eller varit länge på flykt. Personal från Finland väljer vilka som ska få komma genom intervjuer. Flyktingarna flygs hit och sänds ut till de kommuner som lovat ta hand om dem. De får genast lägenheter att bo i och undervisas i svenska. Staten ger bidrag till kostnaderna för dem de första tre åren. Formaliteter som uppehållstillstånd och sådant är färdigt ordnat när de kommer.

FLYKTINGAR – är de som söker asyl. De kommer ”spontant”, det vill säga för egen maskin (eller med hjälp av smugglare) och söker asyl så fort de kommer fram. De bor i flyktingförläggningar tills de får veta om de får stanna eller ej. Just nu är det fullt på många förläggningar i landet för det kommer fler än någonsin. Varje asylärende avgörs för sig. Mer än hälften har de senaste åren fått avslag. Hur många som kommer och söker asyl kan landet inte påverka, däremot hur många som beviljas asyl.

INVANDRARE – eller som vi brukar säga på Åland, INFLYTTADE, kommer hit frivilligt och på eget initiativ. De kommer av olika orsaker, till exempel av kärlek eller för att få jobb. EU-medborgare har rätt att utan formaliteter vistas här i tre månader, men vill de stanna längre ska de registrera sin uppehållsrätt hos polisen. Kommer man från ett land utanför EU ska man söka uppehållstillstånd, helst redan innan man kommer hit, men man kan också göra det här. Man kan få uppehållstillstånd på olika grunder: om man är gift med en finsk medborgare, om man har jobb.

Även studier kan vara en grund om man har studieplats på yrkes- eller högskola. Undervisningen i svenska på Medis riktar sig främst till denna grupp (sfi = svenska för inflyttade)

Siv Ekström