DELA

Flygspråket en säkerhetsfråga

Tydligen har det i massmedia framförts kritik mot Ålandskommitténs förslag om att ”flygledningsspråket inom Ålands luftrum är svenska och engelska”. Denna passus i självstyrelsekommitténs slutbetänkande tillkom utan invändningar från något håll.

Det kan knappast vara fråga om åländsk kritik eftersom syftet med förslaget enbart handlar om säkerheten i luften: att de piloter som rör sig ovanför åländskt territorium ska veta vad som händer i luftrummet.

Redan 2010 uppmärksammade riksdagsledamot Elisabeth Nauclér problemet med att flygledningen i Mariehamn gav service enbart på finska och engelska. I en skriftlig fråga bad Nauclér om förståelse om att detta var ett säkerhetsproblem i o m att såväl rikssvenska som åländska privatflygare inte alla gånger behärskar finska språket tillräckligt väl.

I ministersvaret till Elisabeth Nauclér 2010 medgavs ”att ett gemensamt språk som alla förstår är en klar säkerhetsfaktor”. Trots detta har inget häny och därför tvingades Ålandskommittén även agera till denna del.

Det naturliga skulle vara att flygledningsspråket omedelbart – med stöd av luftrumslagen – skulle förklaras vara engelska över Åland. Då behandlas alla lika som rör sig i luften och vi behöver inte vänta ända till 2022 för bättre säkerhet i luften.

Harry Jansson (C)

Medlem i Ålandskommittén 2013–2017