DELA

Ny tolkning av KST hinder för rehabilitering

Vi inom Ålands intresseföreningen för psykisk hälsa Reseda rf är allvarligt oroade för klubbhuset Pelarens framtida finansiering och verksamhetens fortsatta existens samt för förändringen av Fixtjänsts framtida innehåll och verksamhetsupplägg

Klubbhuset Pelarens verksamhet är för många av våra medlemmar det som får vardagen att fungera. En nödvändig grundpelare i det vardagliga livet. Den funktion Pelaren fyller för många av våra medlemmar går inte att ersätta med någon form av vård eller omsorgsinsatser eftersom Klubbhuset inte bedriver en sådan verksamhet utan bygger på kamratstöd i enlighet med ett internationellt regelverk för klubbhus.

Fixtjänst har fungerat för en del av våra medlemmar som en arbetsplats för personer som inte kommer ut på arbetsmarknaden eller inte kan ta emot ett heltidsarbete som arbetssökande på AMS. Det nya tolkningsregelverket av socialvårdalagen som KST upprättat har medverkat till att en del som erhållit lön för sitt arbete nu idag får en flitpenning istället för samma arbete som de utförde innan. Detta har lett till motivationsproblem då lönen som motivation har försvunnit. Denna nya tolkning av KST har till och med lett till att man inte har råd att fortsätta ta sig till Fixtjänst då man endast erhåller flitpenning. Att personer som utför samma arbete får olika ersättningar bäddar också för ytterligare upplevelser av utanförskap och känslor av värdelöshet då det arbetet som man tidigare utförde mot en lön nu endast ersätts med en flitpenning. Hela upplägget blir snarare ett hinder för rehabilitering än ett motiverande upplägg

ÅLANDS INTRESSEFÖRENING FÖR PSYKISK HÄLSA RESEDA RF

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp