DELA

Flitfällor tar pengarna

Delar av den liberala lagtingsgruppen påstår i en insändare måndagen den 8 januari ”att det inte kan vara lätt för sossarna att förklara den förda politiken”. Jag ser det mer som att liberalerna inte förstår hur så kallade flitfällor i de sociala trygghetssystemen kan uppstå när de föreslog i samband med budgetbehandlingen att ”de mest utsatta pensionärerna skulle få ett ålandstillägg.
Vet liberalerna vad det innebär för den enskilda utsatta pensionären. Hur mycket stiger skatten ? Hur mycket sänks bostadsstödet ? Och om den utsatta pensionären blir sjuk och blir i behov av utkomststöd hur påverkar det de utsatta pensionärernas disponibla inkomst? Och så vidare.
Jag vill bara meddela till liberalerna och alla andra att socialdemokraterna utsätter inte de mest ekonomiskt svaga grupperna och de mest utsatta pensionärerna genom att ge från samhället med den ena handen och ta med den andra. Ett sånt förfarande är ingenting att klappa sig för bröstet för. Det liberala förslaget är ett rent populistiskt förslag utan konsekvensanalys.
Vår målsättning och vilja är att faktiskt se till att den disponibla inkomsten för de mest utsatta pensionärerna skall öka. I landskapsregeringens budget förslag står följande:

I budgeten för 2007 på sidan 101 står bl.a. under rubriken socialpolitik ”att behovet av att revidera reglerna om de sociala bidragssystemen utreds” och ”att utreda och under året pröva ett eventuellt införande av ett särskilt stöd till utsatta pensionärer.”
Det här har socialdemokraterna omfattat. Eftersom vi vet hur flitfällorna i de sociala trygghetssystemen fungerar.
Anne-Helena Sjöblom
Socialdemokratiska lagtingsgruppen