DELA

Flexiblare arbetsliv ger jämlikare samhälle

I det åländska samhället råder fortfarande föråldrade maktstrukturer. Nuvarande hierarkier och maktstrukturer i arbetslivet bygger på konserverade attityder och värderingar vilka står i motsats till det nya och moderna.
Arbetsplatser och arbetsförhållanden ska vara flexibla och anpassas till kvinnors och mäns, mammors och pappors livsvillkor, förutsättningar, behov och önskemål istället för tvärtom.
Men det finns även andra värderingar som måste lyftas fram. Även pappor har rätt men också ansvar och skyldighet att ta hand om sina barn. Pappor ska kunna ta ett större ansvar för familjen och vara närvarande pappor samtidigt som man möjliggör för de mammor som vill satsa på karriär.

Rådande maktstrukturer är den största orsaken till ett av de stora problem som vårt samhälle har idag, det vill säga att vi har för få kvinnor på höga positioner inom förvaltning och näringsliv. Ett chefsjobb förutsätter i dag att man satsar all tid på jobbet, och därmed försummar både hem och familj. Det är ett av skälen till att många kvinnor väljer bort chefsjobb.
Enligt mitt sätt att se det måste det till en förändring här. Det måste skapas förutsättningar för att kombinera ett högt chefsjobb med ett fungerande familjeliv. Strukturer, prioriteringar och planering samt vilja till förändring i arbetet är nyckeln till framgång.
Men även individuella attityder och värderingar gällande chefsrollen måste ändras. Allt fler arbetsplatser borde uppmuntra och skapa möjligheter för medarbetare och chefer att delvis sköta sitt arbete hemifrån. Att tillbringa all arbetstid på arbetsplatsen tillhör en tid då varken datorer eller annan It-teknik fanns.

Vad har då detta med mig och tjänsten som förvaltningschef att göra? Jo, just därför att jag som man och pappa vill vara ett exempel på att detta är möjligt.
Männen, som idag sitter på mer än 80 procent av alla chefsbefattningar, måste visa att det går att sköta chefsjobbet och samtidigt kombinera det med familjelivet.
Om vi män i chefsposition vågar göra det, då är jag säker på att vi bland annat bjuder in fler kvinnor att satsa på chefsbefattningar samtidigt som vi hemma delar på det oavlönade arbetet. Vi ger då både mammor och pappor ökade möjligheter till ekonomisk självständighet.
Det är just dessa signaler jag försöker sända ut. Då vi män visar att vi kan vara närvarande pappor och partners, och samtidigt inneha en krävande chefsposition, kanske vi också inbjuder fler mammor som önskar att satsa på en karriär i arbetslivet.
Arne Selander
Förvaltningschef, Ålands landskapsregering