DELA

Flex- och distansmöljigheter gynnar hela Åland

Vi vill att möjligheten till distansarbete och flextider ska öka för de landskapsanställda. Dels för personalens skull och dels för glesbygdens och skärgårdens skull.

I dag är möjligheten till flex- och distansarbete liten för de cirka 2000 anställda på landskapsregeringen och dess underlydande myndigheter. En utökning av flex- och distansmöjligheter skulle ge landskapet ökad produktivitet och de anställda mer flexibilitet i vardagen.

Distansarbete skulle dessutom leda till betydande tidsinbesparing för de som bor i glesbygd och skärgård. Ökade möjligheter till distansarbete ökar alltså skärgårdens attraktionsförmåga som bostadsort. Det gynnar hela Åland.

Liberala lagtingskandidater

Ingrid Johansson

Mikael Staffas