DELA

Flera var med

Av pressmeddelandet från den nordiska huvudstadskonferensen förra veckan framgick inte att utöver stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson, som skrev pressmeddelandet, deltog också stadsstyrelsens viceordförande Sara Kemetter, stadsstyrelseledamöterna Karl-Johan Fogelström, Erica Sjöström, Folke Sjölund, Erica Scott, Katrin Sjögren, Christina v Hertzen och stadsfullmäktiges ordförande Christian Beijar och dess I-viceordförande Tage Silander.
Christian Beijar
stadsfullmäktiges ordförande