DELA

Flera serviceboenden behövs

Äldreomsorgen i Mariehamn har hamnat i fokus. Jag har blivit allt mer bekymrad över hur diskussionen går just nu.

Jag har varit involverad i äldreomsorgen på olika sätt under hela mitt aktiva arbets och politikerliv, 20 år som föreståndare på Trobergshemmet, 10 år som ordförande i Demensföreningen på Åland, flera år som landskapsstyrelseledamot med ansvar för hälso- och socialvårdsfrågor och ordförande i Socialnämnden i Mariehamn har gett mig viss kunskap och erfarenhet i dessa frågor.

Nu är det främst två frågor som bekymrar mig. Nattpersonalen på Trobergshemmet riskerar att dras ner med en primärskötare. Om jag förstått frågarn rätt kommer inte alla avdelningar vara bemannade med en egen primärskötare nattetid.

När Troberhemmets nybyggnad planerades blev det små avdelningar för endast 12 personer. Det leder naturligtvis till att det blir rätt stor personal nattetid om man beräknar det totalt för hela Trobergshemmet, men nu är Trobergshemmet planerat som det är, vilket innebär att att personalen nattetid måste anpassas därefter.

Jag hoppas att stadens politiker gemensamt kan komma fram till att inte dra ner på personalen. Vi har råd att ta hand om våra äldre på det sätt vi anser är bra, och inte snegla öster- och västerut och göra olika jämförelser.

Den andra frågan som bekymrar mig är att vi inte kan ta hand om våra demenssjuka på ett tryggt sätt. Det har gått snabbt. Jag minns så väl när Troberghemmets nybyggnad blev klart och vi stod med många fler platser.

De fanns till och med de som ansåg att det var onödigt stort. Mariegård behövdes inte mer, inte heller platserna på Folkhälsans demensboende skulle behövas. Tiden går snabbt. Alla platser på Trobergshemmets demensavdelning är fyllda.

Vad skall vi nu göra. Hemmet i all ära, men för en demenssjuk ger det inte den trygghet de behöver. Vi kommer att behöva flera serviceboenden för den gruppen. Alla äldre som vill vara hemma skall naturligtvis få stanna hemma med hjälp av hemtjänst och hemsjukvård så länge det bara går.

Men när den dagen kommer att hemmet inte ger den trygghet de behöver borde de ha rätt till någon form av serviceboende. Min dröm är att alla 85 år fyllda, skall ha rätt till det, om de så önskar.

Vi får komma ihåg att för de flesta är hemmet den bästa platsen, men när det inte upplevs så, borde det finnas plats på ett serviceboende.

Harriet Lindeman