DELA

Flera öppna frågor om ak-mottagningen

Ett tack till Agneta Lindberg-Sjöblom vid ÅHS för svaret (12.09) på min insändare från den 11.09.17 om Antikoagulans-mottagningen. Systemet på andra Ak-mottagningar (fastlandet) att ta prover i laboratoriet, beror inte bara på att det skulle vara bättre. Många har inte apparater för provtagningen. De, vilka fått en sådan till sitt förfogande, har åtminstone mycket nöjda patienter.

Jag har fortfarande några öppna frågor. Antar att det inte är du, Agneta, som har bestämt om förändringen. Vilken grupp har gjort detta beslut? Hur mycket är de ekonomiska inbesparingarna av detta? Vilka är de administrativa fördelarna? Vilka fördelar är det för personalen? Varför skulle ett flexibelt, smidigt, rådgivande och välfungerande system skrotas? Har den berörda personalen fått säga sin åsikt?

Till sist, men absolut inte minst. Vad anser gruppen, som bestämt detta, att det skulle vara för fördelar för patienterna med det nya systemet?

Marianne Fabritius