DELA

Flera kommuner är en fördel när det gäller kriser

Obunden samling kan konstatera att tack vare våra många kommuner har Åland klarat av att återhämta sig efter stormen Alfrida.

Alla har ställt upp. De frivilliga brandkårerna i kommunerna mobiliserades och har röjt vägar till de instängda, andra frivilliga organisationer har på olika sätt ställt upp för de som drabbats, vårdhem och skolor och andra byggnader har varit öppna för behövande av värme och mat. Kommunernas personal, med insikter om var folk bor, har varit till stor nytta när det gällt att lokalisera ensamboende och familjer som inte själva kunnat kontakta omvärlden. Allt detta har fungerat tack vare att vi har många kommuner med ett brett kontaktnät till sina invånare.

I stora kommuner skulle inte finnas lika bra kännedom om enskilda personer och deras behov, som man har i en kommun där ”alla känner alla”.

I alla kommuner kommer nu en utvärdering av insatserna att ske, vilket är bra med tanke på framtiden. För att framdeles kunna möta olika former av kriser är det nödvändigt att samordna insatserna inom var och en kommun så att eventuella krisgrupper kan sammankallas med kort varsel.

Obunden samling anser också att de som drabbas av avbrott i elöverföringen ska kunna få ersättning för den skada de åsamkats.

Detta är möjligt både i Finland och i Sverige, men på Åland har ersättningsmöjligheten inte varit införd, troligen för att inte åsamka elbolagen en sådan kostnad, då de åländska elbolagen inte har samma ekonomiska förutsättningar för detta, som elbolag i Finland och Sverige.

I stället borde alla i lagtinget, oberoende av parti, omfatta Obunden samlings lagmotion om att ersättningar till de drabbade kan beviljas via Paf-medel då denna naturkatastrof är av engångskaraktär. Principen har alltid varit att ålänningarna ska ha samma (enahanda förmåner) som i närliggande regioner ska.

De fonderade pengarna som finns i dag bör användas vid sådan naturkatastrof som en storm med orkanvindar utgör.

OBUNDEN SAMLINGS STYRELSE

ORDFÖRANDE BERT HÄGGBLOM, ANDERS SVEBILIUS, SUNE AXELSSON, LEIF KARLSSON, CHRISTIAN WIKSTRÖM, SUSSI FAGERSTRÖM, TOROLF BECKMAN, LEIF BORG, LARS HÄGGBLOM, ANTON GÖTHLIN, LEIF HOLLÄNDER, RUNA LISA JANSSON