DELA

Flera barn ska ges möjlighet

Vi vill att fler barn ska ges möjlighet att ha ett musikintresse på Åland. Idag är det många barn som sitter och väntar på besked från Ålands musikinstitut. Har de fått en plats? Att få börja spela ett instrument kan förändra en liten människas liv. Förutom själva glädjen i att kunna spela ett instrument så ger musiken oss en helare människa.

Vi vet alla att ska man bli en skicklig musiker så, förutom sina föräldrars eller annan vuxens stöd, krävs det att man börjar i tidig ålder och att man övar flitigt. Framförallt behöver man bra lärare och möjligheter att uppträda. Detta erbjuder vårt musikinstitut idag, men det finns väldigt få platser lediga och många sökanden. För att kunna utveckla skolan och kunna ta in flera nya elever så måste skolan får tillräckligt med medel. Kulturpolitiken har inte prioriterats under de senaste två mandatperioderna. Andra politiska frågor har legat i fokus. Det är dags att ge flera unga en möjlighet att ha ett musikintresse. Vi vill satsa på kulturen och framförallt på Ålands musikinstitut.

Sara Kemetter (S), lagtingsledamot
Maria Svensson (S), kulturdelegationen