DELA

Fler vill ha sheriff

När jag i budgetdebatten pratade om regeringens förslag till att bilda en polisstyrelse istället för dagens polisdelegation (som förövrigt bara är ett kafferep utan någon makt) sa jag att det är bra, men långt ifrån tillräckligt för att lösa de problem som bevisligen finns inom polisorganisationen.
Jag föreslog bland annat att man bör ha tidsbegränsade mandat på de högsta tjänsterna i ledningen och ett sätt att få större förankring och förtroende bland befolkningen skulle vara att ha en folkvald polischef, en länsman eller varför inte en Sheriff. Kontentan var att man inte skall anställa någon till en chefspost på livstid.

Vi har en egen polismakt, något vi skall vara stolta över, använda för medborgarnas bästa och värna om. Vi kan, om vi vill, skapa en myndighet som skulle kunna bli ett föredöme för andra polismakter i Europa. Jag säger inte att vi skall göra en kopia på systemet i USA utan att vi kan hitta ett system som passar på Åland. Jag är dock inte ensam om mina funderingar. Här är ett aktuellt citat av en av Sveriges främsta kriminolog Leif GW Persson om hur polisen i Sverige skulle kunna förändras till det bättre:
”Jag tror på en slags sherifforganisation, där poliser är mycket lokalt förankrade. Det är svårare att sätta sig över medborgarna om man tvingas stå till svars mot lokala företrädare.”

Förra chefredaktören på Svenska Dagbladet och nuvarande riksdagsman Mats Johansson har även han föreslagit samma sak i Stockholm 2005.
Så om mitt anförande hade granskats noggrannare istället för att bara förlöjligas och tas ur sitt sammanhang så som tidningen Ålands Kerstin Österman och Niklas Lampi samt några andra journalister gjorde kunde man ha sett att det inte bara var en tanke skjuten ifrån höften.
Men det är klart, det hade krävt mera arbete och skapar inte samma rubriker.

Fredrik Karlström
Länkarna till reportagen finns på www.frille.com