DELA

Fler traditioner att pruta på?

Jaktminister Camilla Gunell (S). Enligt vår lokala media så var minister Camilla Gunell ej närvarande när beslutet angående vårjakten på gudings vara eller icke vara fattades. Detta är enligt vår uppfattning mycket anmärkningsvärt. Vi ställer oss således frågan om ministern inte anser att frågan om vårjakten på guding är en prioriterad fråga för ministern? Om den är en prioriterad fråga, varför närvarade inte ministern när beslutet togs? Är ministern möjligen emot vårjakten på guding?

Minister Camilla Gunell ställer även upp som kandidat till EU-parlamentet vilket får oss att fundera över om minister Camilla Gunell kommer att stå upp för den skärva av, den på Åland så traditionstyngda, vårjakten vi har kvar? Finns det möjligtvis fler åländska traditioner ministern är beredd att pruta på för att blidka EU?

PETER SANDBERG (ÅF)
SAM PALEN (ÅF)