DELA

Fler ska ha möjlighet att lämna anbud

En väl utförd upphandling garanterar hög kvalitet till bästa pris för det upphandlande objektet eller tjänsten. Många är tyvärr företagen som senaste åren känt sig åsidosatta att kunna erbjuda tjänster till offentlig sektor och dess bolag där direktupphandlingar har gjorts på ett sätt som inte alla gånger varit helt transparent.

Reaktionerna har med all rätt många gånger varit kraftiga från olika entreprenörer och faktiskt verkar det som de flesta upphandlande enheterna tagit till sig av kritiken och numera lägger ut även mindre arbeten på den webbaserade upphandlingsplattformen E-avrop där entreprenörerna har möjlighet att ta del av upphandlingsmaterialet och eventuella ändringar i förfrågningsmaterialet.

För upphandlaren har systemet många fördelar. Alla intressenter får ta del av samma information. Genom att anbuden elektroniskt fylls i och skickas direkt in av företagaren får den upphandlande enheten allt material samlat vilket förenklar processen att jämföra och avgöra vilket som är det vinnande anbudet.

Men i all enkelhet finns det en risk att systemet inte resulterar i så god konkurrensutsättning som är tänkt. Speciellt bland småföretagare har jag upplevt en frustration att enkelheten i systemen inte alla gånger spiller över på entreprenören. Elektronisk ifyllnad av blanketter samt scanning av bilagor har många gånger upplevts som överdrivet krångligt där mycket kan gå fel speciellt för den lilla entreprenören som inte har genuin datorvana, intresse för elektroniska lösningar och utrustning.

Så trots att det nu är semestertider vill jag med denna insändare uppmana alla offentligt upphandlande enheter att tänka på att skapa så enkla inlämnings- och valideringsförfaranden som det bara är möjligt för att så många entreprenörer som möjligt ska ha möjlighet att lämna anbud på arbeten.

En konkret önskan från flera företagare är att även fortsättningsvis ha möjlighet att lämna in anbud i pappersformat för att på så sätt minimera risken att anbud inte varit kompletta på grund av deras strulande datorutrustning.

Finns säkert flera tänkvärda förenklande möjligheter för att få så många entreprenörer som möjligt att lämna anbud vilket är viktigt inte bara för lägsta pris utan faktiskt möjliggör det att fler företag har möjlighet att utveckla sina verksamheter vilket är bra för hela Åland.

MARTIN NILSSON (S)