DELA

Fler övergrepp

Av allmänt intresse lyssnade jag till finlandssvenska radiodebatten med anledning av att riksdagens lagutskott inte behandlar motion om samkönade äktenskap. Av privat intresse reagerade jag på medverkande Peter Östmans (Kd) åsikt ”barn behöver regelbunden kontakt med föräldrar av manligt och kvinnligt kön (barn har för få manliga förebilder, det behövs fler manliga lärare o.s.v.”).

Blev påmind om den sorg många separerade föräldrar och deras barn lever i. Av skilsmässorna i Finland bedöms 1 % som hopplösa fall där den ena föräldern – vanligen modern – utövar umgängessabotage och tar till alla, även olagliga, medel för att undanhålla barnet från fadern, och tvärtom. Också ”det är ondska, tvång och övergrepp” (cit. Fellman NÅ 1.3.2013) som lagstiftningen inte rår på.
Ann-Charlotte Funck