DELA

Högskolan på Åland vill bidra till konkurrenskraftigt arbets- och näringsliv

Med anledning av artikeln i Nya Åland den 1 juni “EU-kommissionen vill se mer satsningar på forskning” vill vi forskare vid Högskolan på Åland framhålla vikten av och möjligheter med forskning och utveckling. Forskningen har ett flertal viktiga uppgifter i ett modernt samhälle och vi forskare på Högskolan på Åland är redo att anta utmaningen och ta en större roll i Ålands forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU).

Forskningen bidrar till problemlösning, nytänkande och innovationer.

I det åländska samhället finns flera aktörer som har kompetens, kunskap och vilja att bedriva systematisk, strukturerad och långsiktig vetenskaplig forskning, bland annat Högskolan på Åland. Forskning är en drivande kraft för samhällets utveckling för att möta dagens och morgondagens utmaningar och för att främja utbildningen.

Eftersom Åland traditionellt är ett samhälle med många företag och stark entreprenörsanda är det naturligt att satsningar inom forskning borde fokusera på tillämpad forskning, utvecklingsarbete och innovationer. Ett samarbete mellan forskare och företag kan till exempel leda till innovationer som ger näringslivet större konkurrenskraft. Forskning kan också ske i samverkan med offentlig sektor för att exempelvis öka kunskap om hur vi kan förbättra livsvillkoren för den äldre befolkningen.

En av de naturliga institutionerna på Åland där forskning hör hemma är Högskolan på Åland. Vår högskola har högt kvalificerade och engagerade forskare som bedriver och gärna vill utöka speciellt tillämpad forskning till nytta för näringslivet och samhälle. Forskningsarbete som utförs av undervisande personal spelar en central roll för högskoleutbildningens kvalitet och bidrar därmed till den stora samhällsnytta som förknippas med högre utbildning. Nyutexaminerade studerande som kommer ut i arbetslivet har med sig särskilda färdigheter och förhållningssätt, såsom kritiskt tänkande, förmåga till kontinuerligt lärande, självständig analys och värderingsförmåga.

Forskning och innovation är nödvändiga för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Ålands hållbarhets- och utvecklingsagenda är ett aktuellt område där högskolan kan bidra till samhället med kunskap, ambition och ett gediget nätverk. Genomförandet av Ålands hållbarhets- och utvecklingsagenda, kommer att behöva ökat samarbete, partnerskap, kunskap och inte minst forskare som arbetar strukturerat i linje med målen. En viktig roll för högskolan kunde till exempel vara att bedriva forskning som identifierar nya hållbarhetsfrågor och bidrar till och tar fram nya tekniska lösningar. Dessutom kan Högskolan på Åland erbjuda samhällets aktörer ett forum för diskussion om framtidsscenarier samt erbjuda näringslivet vetenskapligt material via vårt högskolebibliotek och konsulthjälp.

Med en satsning på forskning och innovation kan Åland förbereda sig på att möta framtidens utmaningar gällande social hållbarhet, cirkulär ekonomi, förnybar energi, artificiell intelligens, hållbar turism och sjöfart på bästa sätt. När nya innovationer föds och tas i bruk främjar det företagandet och samhället i stort. Vi som forskar inom Högskolan på Åland är redo att ta oss an samhällets framtida utmaningar och i samarbete med näringslivet, offentliga sektorn och våra samarbetspartners metodiskt hitta nya lösningar för ett hållbart Åland.

Ni som är intresserade av att få träffa forskare på Åland är välkomna till Alandica Debatt den 10 juni klockan 18.45–20.45: Kunskapens kväll – forskning och forskare på Åland.

SVEN SCHAUMAN, Prorektor vid Högskolan på Åland
ERIKA BOMAN, Med. Dr
STEFAN EMET, Fil. Dr
AGNETA ERIKSSON-GRANSKOG, Fil. Dr
ANNA FRIEBE, Doktorand
FLORIAN HAUG, Dr Rer.Nat.
PAULA LINDERBÄCK, Tekn.Dr
MATIAS WALLER, Tekn.Dr