DELA

Fler bostäder i kommunal regi

Så länge som vi har bostadsbrist och våra medborgare inte kan garanteras en trygg hyresbostad till en rimlig hyra kommer socialdemokraterna att arbeta för hyresbostäder i kommunal regi. Att som Jörgen Strand påstå att villa- och aktielägenhetsägare subventionerar hyrorna är att förenkla bostadspolitiken. Från den gemensamma skattekakan som alla skattebetalare bidrar till har alltid olika former av skatteavdrag för bostadslån möjliggjorts för dem som bygger ett eget hus eller köper en lägenhet. Avdraget är betydligt större än det kommunala aktiekapitalet som tillförts de kommunala bostadsbyggandet.

Att omvandla landskapsbelånade hyreslägenheter till aktielägenheter har förenklats. Detta i kombination med att privata intressen att bygga hyresbostäder är svalt, har medfört att beståndet av billiga hyresbostäder minskat. Allt detta bidrar till att vi måste ha tillgång till bostäder i kommunal regi för att trygga hyresbostadsbeståndet.
Vårt krav på fortsatt kommunalt byggande kan inte uppfattas som skryt som Olof Erland påstår. Det är en realitet att vår politik sedan medlet av 1970-talet bidragit till byggande av över 500 hyreslägenheter i Marstads regi.

Hyresbostadsbyggandet stod stilla under stora delar av 1990-talet då vi inte fick majoritet i stadsfullmäktige på grund av frisinnad samverkans och liberalernas motstånd. Under 2000-talet har tongångarna varit positivare och minst ett hyresbostadsprojekt i staden har förverkligats per år. Nu förefaller det utgående från Olof Erlands resonemang och partibrodern Fredrik Gustafssons marknadsfilosofi att liberalerna tillsammans med frisinnad samverkan på nytt är beredda att stoppa byggandet av kommunala hyresbostäder.
Christian Beijar
ordförande för
Mariehamns socialdemokrater