DELA

Fler bostäder i Jomala

Socialdemokraterna vill att fler hyresbostäder byggs i Jomala, både i kommunal och privat regi. I livets olika skeden behöver man olika boendeformer. Hyresbostäder behövs för ungdomar som vill stanna i kommunen och som vill flytta hemifrån, för separerade och ensamförsörjare som vill stanna i kommunen för att låta barnen gå kvar i skola och behålla sina kompisar, för äldre som vill njuta på ålderns höst utan att tänka på underhåll av egnahemshus och trädgård. Det finns gott om jobb på Åland.
Det största problemet är bristen på bostäder. Tillräckligt med kommunala hyresbostäder och andra bostäder ger ökad valfrihet och möjlighet för kommunen att expandera.

Vi anser att Jomala kommun bör köpa in råmark och planera för bostadsområden med mer utrymme för hyresbostäder, barn- och äldreomsorg istället för att helt förlita sig på privata markexploatörer.
Det har visat sig bli både dyrt och komplicerat för kommunen då man inte har egen råmark och egna bostadsområden.
Jomala är en växande kommun med sikte på framtiden. Vi vill öka valfriheten för våra kommuninvånare.
Socialdemokraterna i Jomala