DELA

Fläckar av våld på Åland

Lagtingsledamoten Igge Holmberg har använt våld mot ett barn på ett behandlingshem. För det har han blivit anmäld, åtalad och dömd för lindrig nisshandel av minderårig.
I samhället har våld som konfliktlösning minskat i betydelse och utvecklingen har gått från barbari till demokrati, från krig till förhandlingar, från stryk till diskussion.

Internationella konventioner, lagstiftning, förebyggande åtgärder och opinionsbildning är en del av grunden till medborgarnas trygghet och frånvaro av våld.
Barnaga har längre varit förbjudet i Finland och Sverige (1986 resp. 1979) . Det betyder att det också i hemmet och i skolan är förbjudet att utöva våld mot barn. Inte heller våld i nära relationer är längre en tillåten ”privatsak” i hemmet.
”Icke-våld” är alltså en del av vårt rättssamhälle och – skulle man tro – en socialt omfattad norm på ”fredens öar”.

I medierna har Igge Holmbergs beteende diskuterats, men det är få som har betonat just våldsaspekten. Barnets pappa är naturligtvis förtvivlad över händelsen och sammanhanget.
Holmberg går i polemik med pappan, men visar ingen empati eller förståelse för barnet. Vilka omständigheterna än är så är barnets situation det centrala; kränkt, slagen, frustrerad, under särskild behandling och så vidare på hemmet.
I ett demokratiskt samhälle har media bland annat som uppgift att ge sammanhang och bakgrund till händelser som vi medborgare kan ha svårt att förstå.

Jag uppfattar de sociala normerna mot våld på Åland och i vårt närområde som starka. Polisen har en viktig uppgift för vår trygghet och har i princip ett legitimt monopol på användning av våld under lagarna.
Men journalister, media och andra opinionsbildare har också ett ansvar för att upprätthålla övergripande samhällsnormer, som till exempel att ta avstånd från våld som uppfostran, behandlingsmetod eller konflitlösning.

Chefredaktör Niklas Lampi skriver den 7 januari i år
”Någonstans måste också vuxenvärlden kunna dra en gräns. Det var vad Holmberg gjorde …  han visade civilkurage.” och
”Vad är det för ett samhälle man uppmuntrar till, när man brännmärker” Igge Holmbergs ingripande?
Vad ska vi göra enligt Lampi: ta bort lagarna, underkänna rättsväsendet och tillåta ”lindrig misshandel” på institutioner och i skolor??
Våld har en tendens att trappas upp. Därför bör andra journalister och opinionsbildare ha ett ansvar för att lyfta ned chefredaktör Lampi från första trappsteget.
Olof Erland