DELA

Fixtjänst ger meningsfull sysselsättning

Beslutet att minska anslaget för sysselsättningsverksamheten Fixtjänst visar än en gång att omsorgen om våra mest utsatta räknas i euro, inte i humant kapital. Beslutet visar även att kampen för att göra våra funktionshindrade till subjekt i vårt samhälle är en chimär så fort de allmänna medlen minskar.

Verksamheten vid Fixtjänst är oerhört viktig för att skapa meningsfull sysselsättning för våra funktionshindrade, med betoning på meningsfull enligt devisen ”livslångt lärande” för alla och envar. Det är också andemening i FN:s konvention om funktionshindrades rättigheter, som Åland skrivit under och som ska genomsyra all lagstiftning.

Osthyveln är det lättaste redskapet att hala fram då beslutsfattarna inte kan eller vill prioritera. Samtidigt är det att inte ta politiskt ansvar.

KST:s styrelseordförande Runar Karlsson (C) hävdar i en kommentar att det finns utrymme för nedskärningarna i Fixtjänsts verksamhet med hänvisning till man tidigare ”kunnat ge service långt över vad lagen säger”. En precisering om vilket överdåd i den kommunala servicen, med fokus på sysselsättning för de funktionshindrade, som avses vore på sin plats, särskilt mot bakgrund av FN-konventionen.

Som en integrerad del av socialservicekolossen KST är det stor risk för att objektifieringen av klienterna inom specialomsorgen fortsätter. Våra funktionshindrade vänner avhumaniseras ännu mer till att vara siffror, kostnader, utgifter, i stället för lyftas fram som en berikande tillgång i vårt mångfunktionella samhälle.

Skäms KST och skäms alla de kommuner som år efter år kräver allmänna neddragningar av verksamheten inom specialomsorgen utan att på något sätt precisera vad som ska minskas, tas bort, effektiviseras eller rationaliseras och samtidigt säkerställa att åtgärderna inte kränker de funktionshindrades rättigheter.

Hur många av KST-styrelsens medlemmar eller kommunernas beslutsfattare har ens läst den aktuella FN-konventionen? Gör det, den finns på nätet, så kanske ni vet vad ni snackar om.

OVE ANDERSSON