DELA

Fisksjukdomen IHN kräver omedelbara åtgärder

Under det senaste året har vi lärt oss vad en pandemi kan ställa till med. Nu har Åland drabbats av en annan ”pandemi” men i havet bland fiskarna. Fisksjukdomen IHN sprids i åländska fiskodlingar genom yngel och sättfisk som importerats från Danmark. Sjukdomen kan spridas från den odlade fisken till andra fiskarter som finns i åländska vatten som gädda, lax, gös, torsk och kräftor. Åland har i många år kämpat med att fisksjukdomen VHS som fanns här för länge sedan, men som fortfarande begränsar handeln med fisk och fiskyngel från Åland. Det är mycket olyckligt att en ny motsvarande sjukdom har kommit in i åländska vatten.

För att bli av med viruset måste all odlad fisk i anläggningar med IHN nödslaktas, destrueras och redskapen steriliseras. Detta är ingen liten sak. Det är stora kostnader och värden som går om intet och får konsekvenser också för besöksnäring och fisketurism. Det har varit oroväckande tyst om den här frågan från landskapsregeringens sida. Nu krävs tydliga riktlinjer och hantering av situationen.

IHN är en allvarlig sjukdom och det finns inga läkemedel eller vaccin. I Finland påträffades sjukdomen första gången vintern 2017 – 2018 och fyndet ledde till omfattande, dyra och långvariga åtgärder, i vilka en stor mängd fiskar avlivades. Åland har en turistsäsong i antågande med trollingträff och fiskegäster på kommande. Vad innebär det för dem? Vad innebär det för oss som fiskar till husbehov? På grund av de sjukdomsfall som konstaterats på Åland inrättas en ny restriktionszon på Åland. Innebär detta exportbegränsningar för andra näringar än fiskeri?

Vad betyder det för fiskodling i havet om forellodlingen bär med sig smitta som sprids i haven till andra arter? Med en ökande temperatur i Östersjön kommer sådana frågor att bli ännu mer aktuella att ta ställning till.

CAMILLA GUNELL (S)